ما در تیم لورنز کافی تصمیم گرفتیم تا با اموزش دادن درست کردن انواع نوشیدنی های گرم و سرد که با قهوه امکان پذیر است، این امکان رو به همه می دهیم تا با انواع نوشیدنی های قهوه آشنا شوند.

تصور نادرستی که وجود دارد این است که همه فکر می کنند فقط چند نوع خاص از نوشیدنی های قهوه وجود دارد که همه باید به همان مدل ها محدود شوند. در صورتی که این طور نیست و ما در این بخش شما را با انواع این نوشیدنی های لذت بخش قهوه آشنا خواهیم کرد.